Olym-Pick reštaurácia

Investor: x-bionic sphere rezort
Miesto stavby: Šamorín – Čilistov, 2016
Spoluautorky: Nika Bartová, Jana Prokopová
Foto: Michal Lachkovič


Ako už napovedá jej názov, samoobslužná reštaurácia Olym-Pick sa nachádza v športovom rezorte x-bionic sphere, ktorý poskytuje podmienky pre tréning 27 olympijských športov. Kapacita stravovania je približne 350 hostí. Vzhľadom na parametre zadania sme koncepciu priestoru poňali tak, aby bola ponechaná jeho maximálna variabilita, ale zároveň boli oddelené jednotlivé zóny sedenia. Toto členenie je tvorené posuvnými drevenými paravanmi, vysokými a nízkymi lavicami, ale aj výberom farieb a rôznych typov mobiliáru. Podlaha v priestore nám bola daná – rovnaká ako v nadväzujúcich priestoroch budovy. Rozhodli sme sa použiť pretepľujúce svetlé dubové drevo, s výraznou, kontrastnou kombináciou farieb – oranžovej, modrej a žltej. Drevo sa objavuje v masívnej podobe na paravanoch, ale aj vo frézovanej podobe na výdajných pultoch, kde obklad takto plní aj funkciu prevetrávania technológií. Zvolili sme aj prárodné materiály na lampách – farebné povrázky na spustených svietidlách, ale aj rozihrané látkové kubusy v stredovej časti. Práve tu sa dá po odsunutí lavicového sedenia vytvoriť paravánmi samostatný prenajímateľný “priestor v priestore”.